متن و جملات زیبا برای شب آرزوها لیله الرغائب
متن و جملات زیبا برای شب آرزوها لیله الرغائب
متن و جملات زیبا برای شب آرزوها ليلة الرغائب را برای شما در نمکستان اآماده کرده ایم. لیلة الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است.

نمکستان: متن و جملات زیبا برای شب آرزوها لیله الرغائب را برای شما در نمکستان اآماده کرده ایم. لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است. در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه آسمان خواهد نشست. بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

جملات زیبا برای شب آرزوها

لیله الرغائب شده دل زارو مزار است

اشک دل و نجوای شب بنده خوار است

ماهیچ نخواهیم به جز دوطلب نیک

یک:دیدن کربلاو دو:حضرت یاراست.

جملات زیبا برای شب آرزوها

شب آرزوها چه شبی است

شب آرزوهاست. بیا غرور را کنار بگذاریم، لباس تکبر از تن به در کنیم و از

درگاه خداوند متعال عذر خواهی کنیم به خاطر آن که عصیانش کردیم و نافرمانیش نمودیم.

بیا عذر تقصیر به درگاهش آوریم که چون شیطان از فرمانش سر باز زدیم.

جملات زیبا برای شب آرزوها

خدایا

آرزو می کنم ، آنچه را آرزو کنم ، که تو دوست داری

و آن آرزو را اجابت نمایی که نیک فرجامم نماید .

لیله الرغائب شب آرزوهاست

برای اجابت آرزوهای هم آرزو کنیم . . .

جملات زیبا برای شب آرزوها

شب آرزوهاست آرزو میکنم به تمام آرزوهایت برسی

اگه تو این شب دلت شکست یادی از ما هم بکن

جملات زیبا برای شب آرزوها

شب ارزوهاست و من ارزو دارم

دلت مثل بهار پر شود از لحظه های ماندگار

زندگیت خالی ار اندوه و غم

لحظه های شادمانی بی شمار

جملات زیبا برای شب آرزوها

ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد

ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت

ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت

ای حی بی ذلت و ای بخشنده بی منت

امشب دست دعا بسوی تو برمیداری

و آرزومند آرزوهای عزیزان هستیم

جملات زیبا برای شب آرزوها

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن

همچنین بخوانید:  اس ام اس عید غدیر خم جدید سری ۵

از غم به هر بهانه ممکن عبور کن

گیرم که تمام راه تو مسدود شد ، بگرد

یک آسمان تازه و یک جاده جور کن

التماس دعا در شب آرزوها

جملات زیبا برای شب آرزوها

لیله الرغائب شب آرزوها شبی که آسمانش پر از برق ستارگان است.

در آن شب هر دعایی ستاره ای خواهد شد و در پهنه آسمان خواهد نشست.

بیا ستاره های هم را نظاره کنیم و بر هر کدام آمین بگوئیم.

جملات زیبا برای شب آرزوها

شب آرزوها، شب اجابت است، شب مغفرت است.

از کف ندهیمش… آرزوهایت برآورده باد محتاجم به آرزویی نیک

جملات زیبا برای شب آرزوها

ﺍﻱ ﻳﺎﺭ ﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﺸﺘﻪ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ

ﺍﻱ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺍﻋﻈﻢ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ

ﺍﻣﺸﺐ ﺯ ﺧﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ

ﺍﻱ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺷﺐ ﺭﻏﺎﺋﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ

اللهم عجل لولیک الفرج

شب آرزوها لیله الرغائب , اس ام اس شب آرزوها لیله الرغائب , جملات شب آرزوها لیله الرغائب

جملات زیبا برای شب آرزوها

امشب ز خدا خواه که با لطف و کرم

از شیعه گشاید گره و رنج و ألم

و آن یار سفر کرده به صد عز و جلال

بینیم قمر روی مهش دور حرم

امشب لیله الرغائب شب برآورده شدن حاجات است٫همه با هم:

“اللهم عجل لولیک الفرج”

جملات زیبا برای شب آرزوها

شب آرزوهاست بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین امشب را گرسنه خواهد خوابید.

و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست.

بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید

جملات زیبا برای شب آرزوها

آرزو کن هر چه می خواهد دل تنگت بگو

امشب از آن شب هاست

از آن شب های زیباست

بگو هرچه خواهی خدا

امشب دردل همه ی ماست

آرزو شیرین و زیباست

متن و جملات زیبا برای شب آرزوها لیله الرغائب