عکس دیدنی از پریسا مشیری دختر مجید مشیری
عکس دیدنی از پریسا مشیری دختر مجید مشیری

عکس دیدنی از پریسا مشیری دختر مجید مشیری در اینستاگرام مجید مشیری بازیگر خوب و توانی کشورمان عکس خودش و دخترش را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و تولد دخترش را اینچنین تبریک گفت تمام وجودم را در قلبم ، قلبم را در چشمانم ، چشمانم را در زبانم ، خلاصه می كنم تا بگویم […]

عکس دیدنی از پریسا مشیری دختر مجید مشیری در اینستاگرام

عکس دختر مجید مشیری

مجید مشیری بازیگر خوب و توانی کشورمان عکس خودش و دخترش را در صفحه

اینستاگرامش منتشر کرد و تولد دخترش را اینچنین تبریک گفت

عکس دختر مجید مشیری

تمام وجودم را در قلبم ، قلبم را در چشمانم ، چشمانم را در زبانم ، خلاصه می كنم تا بگویم روز تولدت مبارك دختركم… نگاهت را قاب می گیرم. در پس آن لبخند. که به من. شور و نشاط زندگی می بخشد…. امروز روز توست پريساي عزيزم با همه وجودم دوستت دارم

عکس دیدنی از دختر مجید مشیری