بازیگران در کنار رئیس جمهور + عکس ها در افطاری که رئیس جمهوری آقای حسن روحانی داشتن هنرمندانی از بازیگران و خوانندگان حضور داشتند که چند عکس از این مراسم را در این مطلب مشاهده می کنید هومن سیدی بازیگر سینما و تلوزیون در کنار رئیس جمهور عکس های مراسم افطاری رئیس جمهور حسن روحانی […]

بازیگران در کنار رئیس جمهور + عکس ها

در افطاری که رئیس جمهوری آقای حسن روحانی داشتن هنرمندانی از بازیگران و خوانندگان حضور داشتند که چند عکس از این مراسم را در این مطلب مشاهده می کنید

هومن سیدی بازیگر سینما و تلوزیون در کنار رئیس جمهور

هومن سیدی بازیگر سینما و تلوزیون در کنار رئیس جمهور

هومن سیدی بازیگر سینما و تلوزیون در کنار رئیس جمهور

عکس های مراسم افطاری رئیس جمهور حسن روحانی

عکس های مراسم افطاری رئیس جمهور حسن روحانی

عکس های مراسم افطاری رئیس جمهور حسن روحانی

فریبرز عرب نیا بازیگر نقش مختار در کنار رئیس جمهور

فریبرز عرب نیا بازیگر نقش مختار در کنار رئیس جمهور

فریبرز عرب نیا بازیگر نقش مختار در کنار رئیس جمهور

شهاب حسینی بازیگر و کارگردان خوب کشورمون در حال احوالپرسی با حسن روحانی رئیس جمهور

شهاب حسینی بازیگر و کارگردان خوب کشورمون در حال احوالپرسی با حسن روحانی رئیس جمهور

شهاب حسینی بازیگر و کارگردان خوب کشورمون در حال احوالپرسی با حسن روحانی رئیس جمهور

بازیگران در کنار رئیس جمهور + عکس ها