جملات آندره ژید Statements in Andre Gide هر سعادتی زاده‌ی تصادف است و در هر لحظه هم‌چون گدایی بر سر راهت ظاهر می‌شود جملات آندره ژید Statements in Andre Gide من بر این باورم که عشق به یک شخص ِ بزرگوار بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد جملات آندره ژید Statements […]

جملات آندره ژید

جملات آندره ژید

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide

هر سعادتی زاده‌ی تصادف است

و در هر لحظه هم‌چون گدایی بر سر راهت ظاهر می‌شود

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide

من بر این باورم که عشق به یک شخص ِ بزرگوار

بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide

هنر، همکاری میان خدا و انسان است

و در این همکاری زمانی که انسان کمتر دخالت می کند

نتیجه عالی تر است

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide

اگر آن چه می‌خوری مستت نکند

ازآن روست که گرسنگی‌ات آن‌قدر که باید نبوده است

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide

هر کس باید راه زندگی خودش را پیدا کند

و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide

داشتن احساس حقیقی از تظاهر به آن احساس

کمابیش غیر قابل تشخیص است

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide

بدبختی هر کسی ناشی از آن است که همیشه اوست که می نگرد

و آنچه را می بیند به خود وابسته می کند

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide

همه ‏ی شکل‏ های خدا دوست ‏داشتنی است

و همه‏ چیز شکل اوست

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide

برای راهنمایی خود به دنبال نوری می رویم که به دست خویش داریم

به هر کجا که بروی جز خدا چیزی را ملاقات نمی توانی کرد

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide

نگرش تو باید هر لحظه نو شود

خردمند کسی است که از هر چیزی به شگفت آید

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide

هر آفریده ای نشانه ی خداوند است

اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست

جملات آندره ژید

Statements in Andre Gide