داستان ضرب المثل نخود سیاه هر وقت که می خواهند کسي از ماجرایی آگاه نشود و او را به بهانه ای بيرون فرستند و يا به قول علامه دهخدا پي کاري فرستادن که کمی طول کشد از باب مثال مي گويند : فلاني را به دنبال نخود سياه فرستاديم يعني جايي رفت به اين زودي […]

داستان ضرب المثل نخود سیاه

داستان ضرب المثل نخود سیاه

داستان ضرب المثل نخود سیاه

هر وقت که می خواهند کسي از ماجرایی آگاه نشود و او را به بهانه ای بيرون فرستند

و يا به قول علامه دهخدا پي کاري فرستادن که کمی طول کشد

از باب مثال مي گويند : فلاني را به دنبال نخود سياه فرستاديم

يعني جايي رفت به اين زودي ها باز نمي گردد

داستان ضرب المثل نخود سیاه

اکنون ببينيم نخود سياه چيست و چه نقشي دارد که به صورت ضرب المثل درآمده است

به طوري که مي دانيم نخود از دانه هاي نباتي است

که چند نوع از آن در ايران و بهترين آنها در قزوين به عمل مي آيد

انواع و اقسام نخودهايي که در ايران به عمل مي آيد همه به همان صورتي که درو مي شوند

مورد استفاده قرار مي گيرند يعني چيزي از آنها کم و کسر نمي شود و تغيير قيافه هم نمي دهند

مگر نخود سياه که چون به عمل آمد آن را در داخل ظرف آب مي ريزن تا خيس بخورد

و به صورت لپه دربيايد و چاشني خوراک و خورشت شود

داستان ضرب المثل نخود سیاه

مقصود اين است که در هيچ دکان بقالي و سوپر و فروشگاه نخود سياه پيدا نمي شود

و هيچ کس دنبال نخود سياه نمي رود

زيرا نخود سياه به خودي خود قابل استفاده نيست

مگر آنکه به شکل و صورت لپه دربيايد و آن گاه مورد بهره برداري واقع شود

فکر مي کنم با تمهيد مقدمۀ بالا اداي مطلب شده باشد

که اگر کسي را به دنبال نخود سياه بفرستند

در واقع به دنبال چيزي فرستادند که در هيچ دکان و فروشگاهي پيدا نمي شود

داستان ضرب المثل نخود سیاه