داستان کوتاه سوال حضرت یحیی و رنج شیطان
داستان کوتاه سوال حضرت یحیی و رنج شیطان

داستان کوتاه سوال حضرت یحیی و رنج شیطان شیطان به حضرت یحیی گفت : می خواهم تو را نصیحت کنم ! حضرت یحیی فرمود : من میلی به نصیحت تو ندارم ولی می خواهم بدانم طبقات مردم نزد شما چگونه اند شیطان گفت :‌ مردم از نظر ما به سه دسته تقسیم می شوند 1 […]

داستان کوتاه سوال حضرت یحیی و رنج شیطان

داستان رنج شیطان

شیطان به حضرت یحیی گفت : می خواهم تو را نصیحت کنم !

حضرت یحیی فرمود : من میلی به نصیحت تو ندارم

ولی می خواهم بدانم طبقات مردم نزد شما چگونه اند

شیطان گفت :‌ مردم از نظر ما به سه دسته تقسیم می شوند

1 : عده ای مانند شما معصومند ، ار آنها مایوسیم و می دانیم که نیرنگ ما در آنها اثر نمی کند

2 : دسته ای هم بر عکس در پیش ما شبیه توپی هستند که به هر طرف می خواهیم می گردانیم

3 : دسته ای هم هستند که از دست انها رنج می بریم زیرا فریب می خورند ولی سپس از کرده خود پشیمان می شوند و استغفار می کنند و تمام زحمات ما را به هدر می دهند دفعه دیگر که نزدیکه که موفق شویم اما آنها دوباره به یاد خدا می افتند و از چنگال ما فرار می کنند ما از چنین افرادی پیوسته رنج می بریم

داستان کوتاه سوال حضرت یحیی و رنج شیطان