عکس های قویترین مرد انگلیس که یک ایرانی است
عکس های قویترین مرد انگلیس که یک ایرانی است

قویترین مرد انگلیس ایرانی است + عکس آقای لورنس شهلائی در سال ۱۳۶۰ در انگلیس از مادری اهل شهر نیو کاسل و پدری اهل ایرانی ( کرمانشاه ) متولد شده است او قهرمان چندین دوره مسابقات قوی ترین مردان جهان در انگلیس است و صاحب لقب قوی ترین مرد انگلیس است قویترین مرد انگلیس ایرانی […]

قویترین مرد انگلیس ایرانی است + عکس

لورنس شهلائی ایرانی , قویترین مرد انگلیس , ایرانی قدرتمندترین مرد انگلیس

آقای لورنس شهلائی در سال ۱۳۶۰ در انگلیس از مادری اهل شهر نیو کاسل و پدری اهل ایرانی ( کرمانشاه ) متولد شده است

لورنس شهلائی ایرانی , قویترین مرد انگلیس , ایرانی قدرتمندترین مرد انگلیس

او قهرمان چندین دوره مسابقات قوی ترین مردان جهان در انگلیس است و صاحب لقب قوی ترین مرد انگلیس است

قویترین مرد انگلیس ایرانی است + عکس