این جوان 210 کیلویی در 18 ماه توانسن وزن خود را به 96 کیلو برساند روزی دختری این جوان را به خاطر ظاهرش مورد تمسخر قرار میدهد و همین امر باعث می شد تا این جوان تصمیم خود را برای لاغر شدن عملی کند او با ورزش توانسته به وزن ایده آل برسد شما هم […]

کم کردن 114 کیلو در 18 ماه + عکس ها

کم کردن 114 کیلو در 18 ماه + عکس ها

این جوان 210 کیلویی در 18 ماه توانسن وزن خود را به 96 کیلو برساند

عکس چاق هایی که لاغر شدند

عکس چاق هایی که لاغر شدند

روزی دختری این جوان را به خاطر ظاهرش مورد تمسخر قرار میدهد

عکس افراد چاق که لاغر شدند

عکس افراد چاق که لاغر شدند

و همین امر باعث می شد تا این جوان تصمیم خود را برای لاغر شدن عملی کند

عکس کسانی که لاغر شده اند

عکس کسانی که لاغر شده اند

او با ورزش توانسته به وزن ایده آل برسد شما هم اگر می خواهید لاغر شوید همین الان زمان تصمیم گیریست

این تصاویر به ما نشان میدهد که خواستن توانستن است

کم کردن 114 کیلو در 18 ماه + عکس ها