شنبه, 1 آبان , 1400
استاد شهریار اشعار - نمکستان
01 نوامبر 2013

شعر کاروان بی خبر از استاد شهریار

شعر کاروان بی خبر از استاد شهریار poetry caravan unaware of shahriar کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست کاروان آمد و از یوسف من نیست خبر این چه راهیست که بیرون شدن از چاهش نیست شعر کاروان بی خبر از استاد شهریار poetry caravan unaware […]

28 آگوست 2013

اشعار استاد شهریار سپاه من

اشعار استاد شهریار سپاه من منم که شعر و تغزل پناهگاه من است چنانکه قول و غزل نیز در پناه من است صفای گلشن دلها به ابر و باران نیست که این وظیفه محول به اشک و آه من است اشعار استاد شهریار سپاه من صلای صبح تو دادم به نالهٔ شبگیر چه روزها که […]

19 آگوست 2013

اشعار استاد شهریار زکات زندگی

اشعار استاد شهریار زکات زندگی شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردنست روز ستاره تا سحر تیره به آه کردنست متن خبر که یک قلم بی تو سیاه شد جهان حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردنست اشعار استاد شهریار زکات زندگی چون تو نه در مقابلی عکس تو پیش رونهیم اینهم از […]

اشعار استاد شهریار همت ای پیر Shahryar poetry 12 آگوست 2013

اشعار استاد شهریار همت ای پیر Shahryar poetry

پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه تست / همه آفاق پر از نعره مستانه تست ** در دکان همه باده فروشان تخته است / آن که باز است همیشه در میخانه تست