شنبه, 1 آبان , 1400
اس ام اس تیکه دار خفن - نمکستان
مجموعه اس ام اس تیکه دار سری ۲ 06 نوامبر 2013

مجموعه اس ام اس تیکه دار سری ۲

اس ام اس تیکه دار اس ام اس تیکه دار طعنه دار و نفرتی و شاخ تو می خواستی بشی سنگ صبورم تو شدی سنگ و من هنوز صبورم اس ام اس تیکه دار اس ام اس تیکه دار طعنه دار و نفرتی و شاخ دلم نگرفته از اینکه رفته ای … دلگیرم از همه […]