شنبه, 1 آبان , 1400
اس ام اس شهادت حضرت امام محمد باقر - نمکستان
08 اکتبر 2013

اس ام اس شهادت امام محمد باقر

اس ام اس شهادت امام محمد باقر پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت از عدو ظلم و شرارت دیده چون پدر رنج اسارت دیده خار در پا و رَسَن در بازو رفته اى با اُسرا در هر سو اس ام اس شهادت امام محمد باقر پیامک شعر اشعار مسیج سرود تسلیت قدر این گوهر یکدانه […]