شنبه, 24 مهر , 1400
اس ام اس شهید باکری - نمکستان
اس ام اس شهید و شهادت 09 اکتبر 2013

اس ام اس شهید و شهادت

کوچه هایمان را به نامشان کردیم که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم...