شنبه, 24 مهر , 1400
اس ام اس فلسفی دوستی - نمکستان
اس ام اس فلسفی سری ۱۱ 18 نوامبر 2013

اس ام اس فلسفی سری ۱۱

اس ام اس فلسفی آذر هیزم شکن قبل از آنکه نیرو و قدرت بخواهد مهارت لازم دارد هومر اس ام اس فلسفی آذر اندیشه های بزرگ است که مایه بزرگی است نه کارهای بزرگ رابرت برونینگ اس ام اس فلسفی آذر چه کسی همه چیز را مغلوب می کند و خودش هرگز مغلوب نمی شود […]

09 سپتامبر 2013

اس ام اس فلسفی مهر ماه

اس ام اس فلسفی مهر ماه ژول سيمون خنده مصائب و مشکلات زندگی را کوچک و آلام روحی را محو می نمايد اس ام اس فلسفی مهر ماه بوذرجمهر بهترين کارها اين است که درجوانی دانش اندوزی و در پيری بکاربری اس ام اس فلسفی مهر ماه مثل افريقائی ممکن است دروغ یک سال بدود […]