شنبه, 24 مهر , 1400
اس ام اس های تحقیر کننده - نمکستان
02 اکتبر 2013

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز

اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز دم از مردونگی نزن سنگینـــه سرفت می گیره اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز نشسته ام کجا؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی عمق نامردی ات را اندازه می گیرم اس ام اس تحقیر کننده و تحقیر آمیز ﯾﻪ ﺳﺮﯾﺎ ﺁﻏﻮﺷﺸﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ […]