شنبه, 24 مهر , 1400
اس ام اس های قهر و منت کشی - نمکستان
اس ام اس قهر | اس ام اس قهری 15 آوریل 2013

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری منو ببخش تنهام نزار برای آخرین بار تنهام نزار بی من نرو نگو خدانگهدار اس ام اس قهر | اس ام اس قهری اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می شم !!! اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ، خدا اینقدر بزرگ نبود ! […]

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی 11 آوریل 2013

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی بوسه ام را می گذارم پشت در قهرکردی  قهرکردم سر به سر تو بیا در را تماما باز کن هر چه میخ واهی برایم ناز کن من غرورم را شکستم داشتی ؟ آمدم  حالا تو با من آشتی ؟ اس ام اس جالب و جدید قهر […]