شنبه, 1 آبان , 1400
اعتراف میکنم که طنز - نمکستان
اعتراف میکنم طنز | اعتراف میکنم جدید 19 آوریل 2013

اعتراف میکنم طنز | اعتراف میکنم جدید

اعتراف میکنم طنز | اعتراف میکنم جدید اینجانب هیچ وقت پشت ماشین سوتی ندادم مثلا ماشین خاموش کنم تو دنده روشن کنم یا از این چیزا ! اعتراف می کنم مدتی پیش در حال رانندگی به سمت منزل بودم و می خواستم بپیچم تو خیابون که دستم از روی فرمون سر خورد هل شدم می […]

اعتراف میکنم های جدید و خنده دار 19 آوریل 2013

اعتراف میکنم های جدید و خنده دار

اعتراف میکنم های جدید و خنده دار اعتراف می کنم وقتی از خیابون رد می شم اسم تابلو مغازه ها رو می خونم اگه تو ماشینم باشم سعی می کنم همه رو بخونم اگه نشه یه جورایی وجدان درد می گیرم ! این عادتو از بچگی دارم چون معلم کلاس اول دبستانمون گفته بود تابلوی […]