جمعه, 30 اردیبهشت , 1401
انیشتین - نمکستان
دکتر حسابی یا گودل در کنار پروفسور انیشتین + عکس ها 16 سپتامبر 2013

دکتر حسابی یا گودل در کنار پروفسور انیشتین + عکس ها

گودل در کنار پروفسور انیشتین + عکس ها این پست در گذشته با نام ” عکس های دکتر حسابی در کنار پروفسور انیشتین “ از سایت ما منتشر گردیده است