چهارشنبه, 9 آذر , 1401
بازاریابی - نمکستان
بازاریابی هدیه ای 13 نوامبر 2018

بازاریابی هدیه ای

بازاریابی هدیه ای نمکستان: بازاریابی هدیه ای ارسال یک هدیه به یک مشتری بالقوه و یا یک اثرگذار اجتماعی(اینفلونسر) است. من خودم خیلی از این اینفلونسرها خوشم نمیاد اما نمی توان منکر قدرت اثرگذاری آنها در بازار شد. این آدمها در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی فالوورهای زیادی دارند که بازخورد های زیادی از […]