چهارشنبه, 5 آذر , 1399
بازی - نمکستان
تاب بازی، جان پسر بچه ۶ ساله را گرفت 26 فوریه 2020

تاب بازی، جان پسر بچه ۶ ساله را گرفت

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی البرز از فوت پسربچه شش ساله حین تاب بازی در خانه خبر داد.