دوشنبه, 26 اردیبهشت , 1401
بخاری - نمکستان
نحوه نصب بخاری گازی بدون دریچه 31 اکتبر 2020

نحوه نصب بخاری گازی بدون دریچه

گرچه بخاری گازی بدون دریچه با استفاده از ویژگی سوخت تمیز گاز طبیعی یا پروپان خانه را گرم می کند، اما درباره میزان تمیز بودن آن بحث وجود دارد.