چهارشنبه, 9 آذر , 1401
بخاری - نمکستان
خرید بخاری نفتی فیتیله ای 13 اکتبر 2022

خرید بخاری نفتی فیتیله ای

شاید برایتان سوال باشد که چرا بخاری هیزمی و نفتی کم مصرف به این اندازه با استقبال روبرو شده است، کم مصرف بودن و قیمت خرید پایین آن دو دلیل اصلی می باشد.

نحوه نصب بخاری گازی بدون دریچه 31 اکتبر 2020

نحوه نصب بخاری گازی بدون دریچه

گرچه بخاری گازی بدون دریچه با استفاده از ویژگی سوخت تمیز گاز طبیعی یا پروپان خانه را گرم می کند، اما درباره میزان تمیز بودن آن بحث وجود دارد.