چهارشنبه, 19 مرداد , 1401
بدن درد - نمکستان
چرا همیشه بدن درد دارم؟! 29 مه 2022

چرا همیشه بدن درد دارم؟!

درد یک احساس ناخوشایند در بدن است که توسط سیستم عصبی برانگیخته می شود. شروع درد بدن بسته به عوامل زیادی (مثلاً محیطی، بیولوژیکی، عاطفی، شناختی و غیره) اتفاق بیوفتد.