جمعه, 15 فروردین , 1399
برنامه نویسی - نمکستان
پایتون، زبانی که به هر شکلی در می آید 24 اسفند 1398

پایتون، زبانی که به هر شکلی در می آید

انسان با اختراع اولین کامپیوتر، دانست که می تواند یک خدای واقعی باشد. خدایی که می تواند موجودی باهوش بسازد و از آن در جهتی خاص استفاده کند.