چهارشنبه, 5 آذر , 1399
برنامه نویسی - نمکستان
پایتون، زبانی که به هر شکلی در می آید 14 مارس 2020

پایتون، زبانی که به هر شکلی در می آید

انسان با اختراع اولین کامپیوتر، دانست که می تواند یک خدای واقعی باشد. خدایی که می تواند موجودی باهوش بسازد و از آن در جهتی خاص استفاده کند.