چهارشنبه, 9 آذر , 1401
بزرگداشت شیخ بهایی - نمکستان
اس ام اس های بزرگداشت شیخ بهایی 19 آوریل 2013

اس ام اس های بزرگداشت شیخ بهایی

اس ام اس های بزرگداشت شیخ بهایی اگر گِرده نان حلالي به دست آوردم آنرا مي سوزانم سپس مي کوبم و به صورت داروئي در مي آورم و با آن بيماران را معالجه مي کنم برگرفته از کشکول شیخ بهایی اس ام اس های بزرگداشت شیخ بهایی او را که دل از عشق مشوش باشد […]