چهارشنبه, 9 آذر , 1401
بهترین عکس های شاه کرکس - نمکستان
24 اکتبر 2013

شاه کرکس + عکس ها

پرنده ای زیبا و رنگارنگ بنام شاه کرکس شاه کرکس یکی از بزرگترین لاشخورها در جهان می باشد جالب است فاصله بین دو بال این لاشخور غول پیکر به 2 متر می رسد شاه کرکس + عکس ها