چهارشنبه, 9 آذر , 1401
بهترین عکس های چاق ترین قورباغه دنیا - نمکستان
27 سپتامبر 2013

چاق ترین قورباغه دنیا + عکس ها

چاق ترین قورباغه دنیا + عکس ها مسئولین باغ وحش نام این قورباغه را خپل گذاشته اند این قورباغه ی چاق همیشه در حال خوردن و استراحت است گفتنیست خپل در باغ وحشی در کشور آلمان زندگی می کند