چهارشنبه, 9 آذر , 1401
بهترین عکس های گدا - نمکستان
28 اکتبر 2013

گدایی که به خیریه کمک می کند + عکس ها

او هر روز از روستای محل زندگی اش به پایتخت بلغارستان برای گدایی می رود و تا به حال درآمدی بیش از چهل هزار یورو را از این راه کسب کرده است مردم به تازگی متوجه شده اند که اوبیشتر پول های دریافتی اش از گدایی را صرف کمک به بچه های بی سرپرست و […]