پنج شنبه, 14 مرداد , 1400
بینی - نمکستان
بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها 14 اکتبر 2013

بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها

در گذشته بخاطر حملات قبیله ها به یکدیگر زنان این قبیله برای زشت جلوه دادن ظاهرشان دو دکمه در بینی خود قرار می دادند.