دوشنبه, 26 اردیبهشت , 1401
بینی - نمکستان
بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها 14 اکتبر 2013

بینی های عجیب و غریب این زن ها + عکس ها

در گذشته بخاطر حملات قبیله ها به یکدیگر زنان این قبیله برای زشت جلوه دادن ظاهرشان دو دکمه در بینی خود قرار می دادند.