دوشنبه, 26 اردیبهشت , 1401
تجارت - نمکستان
نحوه پیش بینی افزایش ها و کاهش ها در تجارت گرانبها فلزات 01 ژوئن 2020

نحوه پیش بینی افزایش ها و کاهش ها در تجارت گرانبها فلزات

موفقیت یک تاجر و معامله کننده تجارت گرانبها فلزات به دانش آنها از روند بازار متکی است. قیمت ها براساس عوامل مختلف رو به بالا یا رو به پایین حرکت می کنند. از تغییرات سیاست داخلی گرفته تا جنگ های تجاری بین المللی