سه شنبه, 4 آبان , 1400
تعرض - نمکستان
شکایت دختر جوان از مرد متاهل به اتهام تعرض 12 مارس 2020

شکایت دختر جوان از مرد متاهل به اتهام تعرض

پرونده دختر جوانی که مدعی است پس از آشنایی با مردی متأهل در اینستاگرام مورد تعرض قرار گرفته در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.