پنج شنبه, 1 مهر , 1400
توالت - نمکستان
توالت جهنمی + عکس ها 16 سپتامبر 2013

توالت جهنمی + عکس ها

توالت جهنمی + عکس ها این توالت در طبقه ۱۵ یک ساختمان در مکزیک است و کف آن را شیشه ای مقاوم تشکیل داده است