چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
تیم ملی فوتبال فرانسه - نمکستان
زیدان خودِ فرانسه نیست 13 ژانویه 2023

زیدان خودِ فرانسه نیست

تا اطلاع ثانوی باید گفت که زیدان خود فرانسه نیست؛ چراکه فرانسه هنوز از خودشیفتگیِ نژادپرستانه به کلی رها نشده است. به همین دلیل راستگرایان افراطی در این کشور رأی قابل توجهی در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس به دست می‌آورند؛ ولو که رأی اکثریت مردم فرانسه نصیبشان نشود.