چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
جاذبه زمین - نمکستان
آیا داوینچی مفهوم جاذبه را یک قرن زودتر از نیوتن درک کرده بود؟ 21 فوریه 2023

آیا داوینچی مفهوم جاذبه را یک قرن زودتر از نیوتن درک کرده بود؟

تجزیه و تحلیل نمودار‌های موجود در دفترچه‌های اسکن شده لئوناردو داوینچی نشان می‌دهند او تشخیص داده بود که گرانش نوعی شتاب است.