چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
جامعه - نمکستان
چگونه سفارش‌های پیامبر(ص) را در جامعه پیاده کنیم؟ 17 فوریه 2023

چگونه سفارش‌های پیامبر(ص) را در جامعه پیاده کنیم؟

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چند راهکار ساده برای دست یافتن آحاد جامعه پیشنهاد کرد.