دوشنبه, 7 فروردین , 1402
جدیدترین عکس چوب سیگار - نمکستان
2 میلیارد و چهارصد میلیون تومان برای یک چوب سیگار +  عکس 26 اکتبر 2013

2 میلیارد و چهارصد میلیون تومان برای یک چوب سیگار + عکس

2 میلیارد و چهارصد میلیون تومان برای یک چوب سیگار +  عکس همانطور که از این اسم این وسیله مشخص است چوب سیگار از جنس چوب است و تنها تفاوت قیمت آن به جنس چوب و کنده کاری های روی آن بستگی دارد اما این وسیله به ظاهر ساده نیز گاهی می تواند جلوه ای […]