چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
جملات آرتور شوپنهاور - نمکستان
25 اکتبر 2013

جملات آرتور شوپنهاور

جملات آرتور شوپنهاور Arthur Schopenhauer sentences وظیفه هنر تجلی ایده هاست جملات آرتور شوپنهاور Arthur Schopenhauer sentences به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی جملات آرتور شوپنهاور Arthur Schopenhauer sentences ایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذاتها یا هستی های حقیقی […]