چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
جملات زیبای آبراهام لینکلن - نمکستان
17 اکتبر 2013

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی Cute and philosophical words of Abraham Lincoln همه مردم از تعارف خوششان می آید سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی Cute and philosophical words of Abraham Lincoln هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز اگر بنشینی حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را سخنان آبراهام لینکلن […]