دوشنبه, 7 فروردین , 1402
جملات زیبا از آلبرت انیشتین - نمکستان
15 اکتبر 2013

جملات آلبرت انیشتین

جملات آلبرت انیشتین سخنان زیبا و پند آموز انیشتن در برابر یک قدرت متشکل و منظم فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد جملات آلبرت انیشتین سخنان زیبا و پند آموز انیشتن این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمی کند ولی همگان مرا می پذیرند جملات آلبرت انیشتین سخنان زیبا […]