دوشنبه, 7 فروردین , 1402
جمله های فلسفی - نمکستان
اس ام اس فلسفی سری ۶ 21 اکتبر 2013

اس ام اس فلسفی سری ۶

اس ام اس فلسفی آبان سخنان بزرگان جملات دانشمندان غیر ممکن است دو بار پای خود را در یک آب روان فروبریم هراسیلتوس اس ام اس فلسفی آبان سخنان بزرگان جملات دانشمندان باطن انسان که اصلاح شود رفتار او استوارترشود امام جعفر صادق (ع) اس ام اس فلسفی آبان سخنان بزرگان جملات دانشمندان اگر می […]