یکشنبه, 6 فروردین , 1402
جمهوری اسلامی - نمکستان
رسانه‌های بیگانه؛ به دنبال تحقق فرضیه زن‌ستیزی در جمهوری اسلامی 13 مارس 2023

رسانه‌های بیگانه؛ به دنبال تحقق فرضیه زن‌ستیزی در جمهوری اسلامی

در جریان اتفاقاتی که در مدارس رخ داد، واکنش رسانه‌های بیگانه حاکی از این بود که این رسانه‌ها به دنبال این هستند که از این مسائل برای جریان‌سازی های جدید استفاده کنند.

راز ماندگاری جمهوری اسلامی در شرایط بغرنج اقتصادی چیست؟ 17 فوریه 2023

راز ماندگاری جمهوری اسلامی در شرایط بغرنج اقتصادی چیست؟

با توجه به شرایط بغرنج اقتصادی هنوز افرادی مستضعف هستند که با سپر کردن جان خود، نظام جمهوری اسلامی را سرپا نگه داشته‌اند.