چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
جن - نمکستان
جن‌ها بیشتر چه کسانی را اذیت می‌کنند؟ 23 فوریه 2023

جن‌ها بیشتر چه کسانی را اذیت می‌کنند؟

جن‌ها موجوداتی هستند که مانند انسان‌ها و حیوانات غذا می‌خورند و دارای جنسیت نر و ماده هستند و قابلیت تولید مثل هم دارند.