یکشنبه, 6 فروردین , 1402
جک بازویی - نمکستان
دست از اثبات خود برداشتم و ثروتمند شدم 09 فوریه 2023

دست از اثبات خود برداشتم و ثروتمند شدم

اغلب به فکر اثبات خود و خوب بودن خود در چشم دیگران هستیم تا حس ارزشمندی و دوست داشتنی بودن را در خود به وجود آوریم