دوشنبه, 7 فروردین , 1402
حاشيه‌نشيني - نمکستان
سیزده دلیل برای حاشیه‌نشینی 09 دسامبر 2022

سیزده دلیل برای حاشیه‌نشینی

کارشناسان هفت دلیل عمده را علت بروز حاشیه‌نشینی در ایران می‌دانند که روی هم یک ۱۳ نحس را شکل می‌دهند.