دوشنبه, 7 فروردین , 1402
حانواده انگلیسی - نمکستان
راهکار عجیب یک خانواده انگلیسی برای صرفه جویی! 06 دسامبر 2022

راهکار عجیب یک خانواده انگلیسی برای صرفه جویی!

یک خانواده انگلیسی برای صرفه جویی و کاهش هزینه‌های زندگی راهکاری عجیب را برای وعده‌های غذایی خود در پیش گرفته است.