جمعه, 4 فروردین , 1402
حریم خصوصی - نمکستان
خودبیانگری چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟ 04 مارس 2023

خودبیانگری چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

در لغت خودبیانگری به معنای خود ابرازی و خودبینی است. افراد با خودبیانگری می‌توانند به استعدادهای نهفته در خودشان پی ببرند.