یکشنبه, 6 فروردین , 1402
حریم شخصی - نمکستان
سایفرپانک ؛ پنهان کاری یا حفظ حریم شخصی مجازی؟ 15 مارس 2023

سایفرپانک ؛ پنهان کاری یا حفظ حریم شخصی مجازی؟

حفظ حریم شخصی در فضای مجازی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که توسط یک جنبش آزاد و فعال به نام «سایفرپانک» در جهان پیگیری می‌شود.