جمعه, 4 فروردین , 1402
حسن رشدیه - نمکستان
راهی که میرزاحسن رشدیه گشود 10 دسامبر 2022

راهی که میرزاحسن رشدیه گشود

۷۳ سال قبل در ۱۸ آذر ۱۳۲۳ خورشیدی مردی چشم از جهان بست که عنوان «پایه‌گذار نخستین مدرسۀ نوین ایران» او را می‌سِزَد. سخن از میرزاحسن رشدیه است که در سال ۱۲۶۷ خورشیدی و حتی پیش از جنبش مشروطه اولین مدرسۀ نوین ایران را در محلۀ ششگلان تبریز بنا نهاد و تمام عمر خود را صرف ساماندهی فرآیند رشد فرزندان این سرزمین کرد.