جمعه, 4 فروردین , 1402
حقایقی عجیب - نمکستان
۱۱ حقیقت غیر منتظره که نگاهتان را به دنیا تغییر می‌دهد 17 مارس 2023

۱۱ حقیقت غیر منتظره که نگاهتان را به دنیا تغییر می‌دهد

ورزش بسکتبال در سال ۱۸۹۱ توسط دکتر جیمز نای اسمیت ابداع شد، اما ۳ سال طول کشید تا این ورزش صاحب توپ مخصوص به خود شود.