شنبه, 12 فروردین , 1402
حلوا مسقطی - نمکستان
هفت گام ساده در حوزه حلوا مرا میلیاردر کرد 09 نوامبر 2022

هفت گام ساده در حوزه حلوا مرا میلیاردر کرد

یکی از دغدهای اساسی این است که مردم همان قدر که به دنبال پولدار شدن هستند از تغییر فرار میکنند و مشکل دقیقا همینجا است؛ زیرا آنها میخواهند بدون هیچ تغییری در سبک، مدل و نوع زندگی خود یک زندگی جدید و پر از پول و ثروت بسازند. من در این مقاله حوزه های کسب و کاری که باعث ثروتمند شدنم شده است را برای شما بیان کرده ام.