چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
حمله قلبي - نمکستان
چرا خطر حمله قلبی در زمستان بیشتر است؟ 21 دسامبر 2022

چرا خطر حمله قلبی در زمستان بیشتر است؟

مطالعات محققین نشان می‌دهد، میزان حملات قلبی در آذرماه به نسبت سایر روزهای سال به مراتب افزایش پیدا می‌کند.