یکشنبه, 10 مرداد , 1400
حمید صفت - نمکستان
جلسه بازپرسی از حمید صفت در مرگ مرموز پدرخوانده 04 مارس 2020

جلسه بازپرسی از حمید صفت در مرگ مرموز پدرخوانده

حمید صفت بعد از ۳۱ ماه به خاطر مرگ مرموز پدرخوانده اش در برابر بازپرس جنایی تهران هدف تحقیق قرار گرفت.